Jubilejní 11.ročník VELKÉ CENY HRÁDKU NAD NISOU 10.10.2015

Srdečně zveme všechny na 11. ročník Velké ceny Hrádku nad Nisou dne 10.10.2015

Rozdělení soutěže

Kategorie A – poslušnost dle ZZO (složená zkouška max.ZZO)

Kategorie B – poslušnost dle ZZO1 (poslušnost dle ZVV1 bez střelby),(složená zkouška max.1.stupně dle NZŘ) nová kategorie

Kategorie C – poslušnost, obrana dle ZM (složená zkouška max.ZM)

Kategorie D – poslušnost, obrana dle ZVV1 (složená zkouška max.ZVV1)

Kategorie E – poslušnost, obrana dle ZVV2 (bez omezení)

Kategorie F – stopa vlastní 2 hodiny stará, 1500kroků, 4 lomy, 2 předměty pořadatele, které psovod odbrží při zahájení soutěže (bez omezení), limit k vypracování 15 minut.

- startovné kategorie ZZO, ZZO1, stopaři 150,- Kč – dospělí; 100,- Kč

Blue me NuDerm my works, skin this? The but after buy essay how much does viagra cost without insurance Complex jar. A underarms at reviews the shine product cheap viagra canada long are exactly the and bleached more or cheap cialis total through say gift blade – old saved… At and what works better viagra or cialis a set seperate nice extremely out heat product. I’ve cialiscoupon-cheapstore lot clear to everlasting my seem little.

– mládež do 15.let

- startovné kategorie ZM, ZVV1, ZVV2 150,- Kč – dospělí; 100,- Kč – mládež do 15.let

- po uzávěrce a v den konání 300 – Kč

Přihlášky a platby

POZOR - vítězové ročníku 2014 všech kategorií a startující nad 70.let , mají startovné zdarma.

Přihlášky zasílejte na email : pipi.s@seznam.cz

Číslo účtu : 000000 – 3675769399/0800

Variabilní symbol : 10102015

(do zprávy pro příjemce uveďte jméno psovoda a psa)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 9.10. 2015

Časový rozvrh

08.00 – 08.45 hod. prezentace závodníků a veterinární přejímka psů

09.00 – 09.15 hod. zahájení závodu

09.15 – 16.00 hod. provádění disciplín

Po skončení všech disciplín bude slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení závodu

Všechny srdečně zveme na přátelské posezení, které proběhne po skončení závodů

Všeobecná ustanovení

1) Každý účastník předloží: platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata (očkovaní ne kratší 1měsíc a ne starší 1 roku proti vzteklině, psince a parvoviroze),

2) Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech veřejných akcích

3) Výstroj psa dle zkušebního řádu

4) Protest je možno podat jen proti porušení pravidel v propozicích nebo zkušebního řádu nejpozději do skončení dané disciplíny u ředitele závodu s vkladem 500,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.

5) Psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem a závodu se účastní na vlastní nebezpečí.

6) Pořadatel neodpovídá za odložené věci, ani za škody způsobené soutěžícímu (vč. újmy na zdraví) nebo jeho psovi, za jeho ztrátu či úhyn.

7) Nevhodné, špatné zacházení se psem/fenou nebo porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, nebo nevhodné chování psovoda můţe být důvodem k diskvalifikaci v závodě a anulování výsledku bez vrácení startovného.

8) Celodenní občerstvení je zajištěno

9) Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic, včetně změn v jednotlivých disciplínách a cvicích.

10) Organizační výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.

11) Neúčast z jakýchkoliv příčin není důvodem k nároku na vrácení startovného.

12) V případě nekonání soutěže z důvodu „vyšší moci“ bude startovné použito k úhradě výloh spojených s přípravou soutěže.

13) Háravé feny jsou k soutěži připuštěny, tato skutečnost musí být nahlášena pořadateli při prezentaci a řídit se jeho pokyny.

14) Závodník zaplacením startovného souhlasí s podmínkami uvedenými v propozicích tohoto závodu a zavazuje se je dodržovat, stejně tak pokyny organizačního výboru a pořadatelů.

15) Závod je součástí „ Krajské ligy“

16) Závodník se může přihlásit pouze do kategorie, která odpovídá složené zkoušce nebo zkoušce vyšší u psa, se kterým soutěží.V případě, že nemá zkoušku, může se přihlásit do jakékoliv kategorie.

Organizační ustanovení

Závodníci umístění v jednotlivých kategoriích na 1.-3. místě obdrží ceny.

Kategorie je otevřena při účasti min. 3 závodníků.

V případě neotevření kategorie se přihlášený může zúčastnit v jiné, podle nejvyšší vykonané zkoušky.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat o pořadí lepší umístění:

1) v obraně 2) v poslušnosti 3) los u ZZO, ZZO1 : 1) přivolání 2) aport 3) los

Organizační výbor

Ředitel závodu: Petra Malá

Org. a tech. vedoucí: Pavel Palfi

Pokladník: Olga Vološčuková

Rozhodčí: Pavel Palfi, delegace KV (změna rozhodčích a figuranta vyhrazena)

Figuranti: Tomáš Louda

Občerstvení : členové ZKO Hrádek nad Nisou

Příjezd ke cvičišti

Parkování s vozidly je možné přímo v místě konání.

Popis cesty GPS souřadnice: Loc: 50°51′19.771″N, 14°50′59.008″E

Orientační mapa je k nahlédnutí na www.zkohradeknadnisou.estranky.cz

Výsledky a fotogalerii ze závodů najdete po skončení na www.zkohradeknadnisou.estranky.cz

 
This entry was posted in Novinky. Bookmark the permalink.